more from
Recordiau Cae Gwyn Records
We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Teasero

by Pablo Vasquez

/
  • Streaming + Download

    Free download / lawrlwythiad am ddim
    Purchasable with gift card

     

about

(Please scroll down for English)

Teasero yw sengl gyntaf Pablo Vasquez a’r gyntaf iddynt ei rhyddhau yn y DU. Maent yn ddeuawd gitâr glasurol o Seland Newydd sef Jolyon Mulholland ac Elroy Finn.

Dechreuodd y prosiect yn Efrog Newydd yn 2011, pan oedd y ddau yn byw â’i gilydd yn Brooklyn, gan gydweithio â gwahanol artistiaid. Ysgrifennwyd y rhan fwyaf o’r darnau yn ystod y cyfnod hwn. Yn rhannu angerdd am gerddoriaeth gitâr llinynnau neilon, daeth cydweithio’n gerddorol hawdd iddynt. Teimlent yn dda wrth dalu teyrnged i genre a gaiff ei esgeuluso yn aml yn y byd cerddorol modern.

Wedi llond llaw o sioeau yn Efrog Newydd, symudodd Jol yn ôl i Seland Newydd yn 2013. Nid oedd y darnau wedi’u recordio gan fod mewn perygl o gael eu hanghofio.

Yn gynnar yn 2015, roedd Elroy yn Seland Newydd am yr haf. Bachodd y pâr ar y cyfle i ailddysgu’r darnau a chwblhau albwm. Fe’i recordiwyd yn fyw i dâp dros ddwy noson ar risiau Stiwdios Roundhead yn Auckland ym mis Mawrth 2015. Y nod oedd creu albwm offerynnol a fwynheir orau dros swper.

Rhyddheir y sengl Teasero ar 26/08/2016 fel lawrlwythiad am ddim ar Recordiau Cae Gwyn.

Teasero is the debut single and first UK release from Pablo Vasquez, a classical styled guitar duo comprising of New Zealand’s Jolyon Mulholland and Elroy Finn.

The project began in New York 2011, when the two were living together in Brooklyn, collaborating with various artists. Most of the pieces were written during this time and with a shared passion for nylon string guitar music, collaboration came easily. They felt good paying homage to a genre often neglected in the modern music world.

After a handful of New York shows, Jol moved back to New Zealand in 2013. The pieces were unrecorded and in danger of being forgotten.

In early 2015, Elroy was in New Zealand for the summer, so the pair took the opportunity to relearn the pieces and finalise an album. It was recorded live to tape over two nights in the stairwell of Roundhead Studios in Auckland, March 2015. The aim was to create an instrumental album that is best enjoyed over dinner.

The single Teasero is released 26/08/2016 as a free download on Cae Gwyn Records.

credits

released August 26, 2016
(Please scroll down for English)

Ysgrifenwyd gan Elroy Finn a Joylon Mulholland
Elroy Finn - gitar
Jolyon Mulholland – gitar
Recordiwyd yn Roundhead Studios, Auckland
Peiriannu - Jolyon Mulholland a Jason Huss
Meistroli - Oliver Harmer, The Lab, Auckland

Written by Elroy Finn a Joylon Mulholland
Elroy Finn - guitar
Jolyon Mulholland – guitar
Recorded at Roundhead Studios, Auckland
Engineers - Jolyon Mulholland a Jason Huss
Mastering - Oliver Harmer, The Lab, Auckland

license

all rights reserved

tags

about

Pablo Vasquez Auckland, New Zealand

(Please scroll down for English)

Mae Pablo Vasquez yn ddeuawd gitâr glasurol o Seland Newydd sef Jolyon Mulholland ac Elroy Finn.

Pablo Vasquez are a classical styled guitar duo comprising of New Zealand’s Jolyon Mulholland and Elroy Finn.
... more

contact / help

Contact Pablo Vasquez

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this track or account

If you like Pablo Vasquez, you may also like: